privacybeleid

Volg ons:

Privacybeleid


Uw persoonsgegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door logonodig.be verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.


Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.


Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@logonodig.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).


Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.


Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.


Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

100% tevreden


Wij zijn pas tevreden als u ook volledig tevreden bent met uw nieuwe huisstijl Heeft u opmerkingen of vragen, stel ze gerust!


Snelheid & service


Logonodig.be tracht u zo snel mogelijk van dienst te zijn door een goede planning en duidelijke communicatie. Dit alles zonder verlies aan kwaliteit.


Drukwerk


Wij drukken naast visitekaartjes ook andere drukwerken. Briefpapier, enveloppen. Maar ook affiches, flyers & brochures. Vraag vrijblijvend achter onze scherpe tarieven.


Contact


Heeft u vragen of opmerkingen?


T 0496 85 69 48

E info@logonodig.be


Copyright © 2020 logonodig.be - BE 0711.951.888

 

HOME   |   PORTFOLIO   |   CONTACT